• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

Referat fra årsmøte 2014

REFERAT FRA ØEHK`S ÅRSMØTE PÅ SAVALEN 15. FEBRUAR 2014
 
Det var 37 stemmeberettigede medlemmer inklusiv 4 fra styret, til stede under møtet.
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Godkjent uten kommentarer
 
Sak 2. Godkjenning av sakliste
Godkjent uten kommentar
Sak 3. Godkjenning av årsmøte representanter
Alle godkjent
Sak 4. Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen
Forslag på Torbjørn Halvorsen og Knut Normann Mælen. Valgt
Sak 5. Valg av møtesekretær
Norvald Aas Solvang foreslått. Valgt.
Sak 6. Valg av årsmøtedirigent
Forslag på Tord Strand. Valgt.
Sak 7. Årsberetning
Årsberetninger ikke opplest. Godkjent uten kommentar
Sak 8. Regnskap
Guri informerte om årets tall. Mye kursing og høyt aktivitetsnivå gjør at vi i år har et underskudd. I tillegg har utarbeidelse av nye hjemmesider kostet men dette er kostnader som vil flate ut. Det ble kommentert at overskuddet fra høstutstillinga var lav, men dette har med at noe av inntektene har kommet på feil post. Det er selvsagt beklagelig at ikke tallene kommer på rett post i regnskapet, men dette er en teknisk feil og medfører ingen økonomiske uoverenstemmelser. 
Forslag til vedtak: Styret gjennomgår og retter opp regnskap til neste år. Hver aktivitet må synliggjøres i revidert utgave. 29 Stemmer, Vedtatt.
Det nye styret gjennomgår regnskap og lager et mer forståelig regnskap som legges ut på hjemmesider/sendes ut. 4 stemmer
9. Innkomne saker, saker fra styret
9.1. Bruk, tolkning og innføring av de nye løshundreglene. Resultater med nåtidens dataløsning. 
Ivar Tørresdal redegjorde for saken. Ivar mente at alle utfordringer i forbindelse med regelendringer. Ivar mente at NEKF burde benyttet seg av tilbudet om å bruke det finske datasystemet. Ivar foreslo at ØEHK utarbeider en sak for RS.
Hendelsesforløpet/kritikk bør inn igjen på skogskortet. Det skal ikke være slik at alle dommermøter droppes, men reglene må forstås slik at det kan gjøres unntak for hunder som har gått til premiering tidlig i sesongen og som trenger en offentlig jaktprøvepremie for å konkurrere om Cert på utstilling. Stadige omkamper om jaktprøvereglene bør unngås, men det har blitt en ukultur i så måte å nå har etter mange års omkamp søksrunden som er grunnlag for uttak blitt fjernet/ikke tellende.
Det kom ulike innspill til hva som burde gjøres. 
Det kom forslag om at det utnevnes en arbeidsgruppe som utarbeider sak ovenfor RS, bestående av Ivar Tørresdal, Omar Trøen og Jostein Hærnes. Dette ble enstemmig vedtatt.
9.2. Medlemskontingent
Styrets forslag om å øke den totale kontingenten med kr 15. Enstemmig vedtatt.
9.3.  Styrehonnnorarer
Styret foreslår å opprettholde styrehonnorarer på 2013-nivå.
Enstemmig vedtatt.
9.4.  Nye vedtekter for Østerdalen Elghundklubb.
Henning Sandmæl gjennomgikk endringsforslaget og forsamlingen hadde bare en innvending. Borgar Snarvold foreslo at det mot arbeidsgruppas forslag skal være tillatt med benkeforslag under valg. 
Forslag til vedtak: Benkeforslag er tillatt ved valg, men aktuelle personer må være forespurt. Vedtatt mot en blank stemme
9.5. Påmeldingsavgift på jaktprøver økes.
Styret foreslår at satsene økes til henholdsvis 1000,. og 2000,- for henholdsvis en og todagers prøve. Dette for å kunne gi dommerne en kompensasjon for jobben. Enstemmig vedtatt
9.6. Endringer i gjeldende Championatregler
Eivind Haugseth fra vår klubb er valgt som representant i NEKF`s arbeidsgruppa.
Omar Trøen foreslår at ØEHK gir vår representant i arbeidsgruppa signaler om at vi på lik linje med våre naboland bør senke eksteriørkravet til 1 stk Good, som krav for jaktchampionatet. Vedtatt mot 4 stemmer.
Forslag fra Ivar Tørresdal om å gi signaler om at to-dagersprøva opprettholdes som Championatkrav. Vedtatt mot en stemme
Omar Trøen foreslår at det i Championtkravet på løshund bør inneholde krav om at en av premieringene bør være oppnådd på ei samlaprøve før 30. november. Vedtatt mot en stemme
Kjell Bjørnstad foreslo at det må være krav om en premiering på samla to-dagersprøve for å oppnå JaktChampionatet. (ikke vedtatt) en stemme
Øyvind Eriksen foreslo at det ikke skulle være krav til premiering på samlaprøve for å få JaktChampionatet. (ikke vedtatt) en stemme.
Martin Tamnes Krog foreslo at Jaktcampionatet på bandhund bør kunne oppnås i løpet av ett år på lik linje med løshund. Enstemmig vedtatt
 
Sak 10. Budsjett
Styret gis fullmakt til sammen med komiteene å sette opp et budsjett etter at regnskapet er gjennomgått og rettet. Enstemmig vedtatt.
Sak 11. Valg
Atle Strand ledet valget.
Posisjon Valgt Status Valgk. forsl. Status 2013
Leder Kjell Petter Gråberget Ut Esten Vingelen        Valgt for 1 år
Nestleder Martin T. Krog på valg Martin T. Krog Valgt for 2 år
Styremedl Guri Brun           Ut Kent Storbekk (sekretær)valgt for 1 år
Kasserer Eivind Haugseth     (kasserer) Eivind Haugseth ikke på
Styremedl. Norvald A. Solvang Ut Per Kr. Fossmo Valgt for 2 år
 
Varamedlem Esten Vingelen Ut Øyvind Eriksen 1 år
Varamedlem Dagfinn Nybakk Ut Per Jarle Sæther 1 år
 
Løshundkomite.
Medlem Tord Strand På valg Halvor Sveen valgt for 2 år
Medlem Omar Trøen Gjenstående 1 år
Medlem Atle Strand Gjenstående 1 år 
Bandhundkomite.
Medlem Bjørn Grue Gjenvalg
Medlem Thor Haugen ut Trond Tronsmed for 1 år
Medlem Vidar Tørres gjenvalg 1 år
Utstillingskomite
Leder Lars L. Granlund på valg       gjenvalg
Medlem Gunnar Bråten på valg Hans Olav Kirkhus
Medlem Bjørn Morønning      gjenvalg
Webredaktør
Forlag  på Kent Storbek, men velges ikke, avtales mellom styret og aktuell person.
Medlemskartotek
Jon Horten Velges ikke, avtales mellom styret og aktuell person.
Kontaktpersoner Valgt
Røros Jon Morten Nesvold og Martin Grådal gjenvalgt
Os Per Arne Mikkelsen Helene Rensberg
Tolga Ola Trøeng gjenvalgt
Tynset Bjørn Grue gjenvalgt
Alvdal Per Inge Måna Bjørn Morønning
Engerdal Tom Nordsveen Marlene Busk
Folldal Stein A. Brendryen gjenvalgt
Stor- Elvdal Ivar Mellomstuen gjenvalg
Øvre Rendal Torbjørn Halvorsen gjenvalgt
Ytre Rendal Torgeir Før gjenvalgt
Sollia Ivar Mellomstuen fungerer for hele Stor-Elvdal kommune.
Revisorer
Vekstra PeTo As
2450 Rena
 
Valgkomite
Leder Terje Stolt ut Tord Strand 1 år gjenstår
Medlem  Tord Strand opp     Bjørn Ivar Sevatdal 2 år gjenstår
Medlem Bjørn Ivar Sevatdal opprykk Styrkar Wadsten         valgt for 3 år
Sak 12. Tildeling av hedersbevisning
Styret hadde forslag om å utnevne Anders A. Hodøl som æresmedlem etter mange års innsats i ulike posisjoner i klubben. Vedtatt ved akklamasjon.
Møtet avsluttet ca kl 16.30

ØEHK PÅ FACEBOOK

NM Bandhund 2021

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess.

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt