• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

Færre får dømme ettersøkshund

Jaktprøvedommere får ikke dømme ferskspordelen når nye hunder skal prøves for godkjenning som ettersøkshund. Miljødirektoratet har vedtatt endringer i godkjenningskravene. Etter denne endringen er det kun autoriserte ettersøksdommere som kan utstede vitnemål for godkjent prøve.

Endringene innebærer en stor belastning på godkjente ettersøksdommere, innen både blod og fersspor.  I dag har drøyt 500 personer den kompetansen som direktoratet nå krever. Dersom jaktprøvedommere hadde fått godkjenning til å dømme sporprøvene, hadde kapasiteten blitt nær doblet.

NEKF har i prosessen pekt på at kapasiteten nå ikke vil være stor nok til å møte det behovet for prøving av ettersøksekvipasjer som myndighetenes nye krav innebærer. Det har vært vist til at jaktprøvedommere har gjort denne jobben fram til i dag, til at sporing er en viktig del av dommerutdanning, og også til at mange har erfaring i gjennomføring av ettersøk, både for jaktlag og i offentlig regi. Dette har altså Miljødirektoratet valgt ikke å ta til følge.

 

Miljødirektoratets vedtak:

Forskrift om endring i forskrift av 22.08.2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 4. mars 2015 med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr 38 om jakt og fangst av vilt, jf §§ 26.3 og 39, jf delegeringsvedtak 2.april 1982 nr 592.

 

§23 Krav om godkjent ettersøkshund skal lyde:

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av Miljødirektoratet.

Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

Kravet om praktisk prøve gjelder også for fører og hund som utfører ettersøk på vegne av det offentlige. Fører og hund skal i tillegg ha gjennomført kurset «Ettersøk videregående» som arrangeres i medhold av studieplan og instruks fastsatt av Miljødirektoratet.

Instruktør for kurset «Ettersøk videregående» skal ha gjennomført utdanning for ettersøkshundinstruktører i henhold til studieplan og instruks fastsatt av Miljødirektoratet.

Lokale lag, foreninger og klubber som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Norsk Kennel Klub kan arrangere kurset «Ettersøk videregående» og kurs for utdanning og godkjenning av instruktører. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør.

 

§25 ID-merking, godkjenning og registrering av ettersøkshund skal lyde:

Ettersøkshunder skal før de prøves og godkjennes være ID-merket.

Vitnemål for godkjent prøve utstedes av ettersøksdommer når prøven er avlagt og bestått i tråd med denne forskriften og instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av Miljødirektoratet. En ettersøkshund kan ha flere førere, men da må alle førerne ha avlagt og bestått den praktiske prøven med vedkommende hund.

 

§11 Jegerprøvegebyr og kursavgift skal lyde:

Den som vil avlegge jegerprøveeksamen skal betale gebyr for eksamen. Betalt jegerprøvegebyr gjelder for ett eksamensforsøk.

Arrangøren kan kreve kursavgift for det obligatoriske kurset.

 

§11 trer i kraft straks, § 23 og §25 trer i kraft 1.april 2016

ØEHK PÅ FACEBOOK

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess.

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt